Menu

Apie sodybą / Rezervacija / Saugaus elgesio taisyklės

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės

Svečiai privalo:

 • tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros. Neuždengti toršerų arba stalinių lempų degiomis medžiagomis;
 • nejungti patalpose elektrinių ar kitokių šildymo prietaisų nesuderinus su šeimininkais;
 • nesinešti į patalpas medžiagų galinčių sukelti gaisrą;
 • rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • kūrenantis šašlykinei, nepalikti jos be priežiūros bei neleisti vaikams jos kūrenti neprižiūrint suaugusiems;
 • miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies;
 • sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje. Nepalikti ugnies be priežiūros. Paliekant laužavietę, ją užgesinti;
 • vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais;
 • sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį;
 • kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 • svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • už sodyboje sukeltą triukšmą po 22 val. atsako užsakovo atsakingas asmuo;
 • už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, laiptinėje, vaikščiojant takuose miške, kieme, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyje ar maudantis tvenkinyje yra atsakingi patys poilsiaujantieji;
 • už nelaimingus atsitikimus, įvykusius apsvaigus nuo alkoholio, vaistų ar pan., atsako pats svečias;
 • tėvai arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą;
 • tėvai privalo neleisti vaikams vaikščioti bei bėgioti sodybos šeimininkų šunų saugomoje teritorijoje, šunų neerzinti ir nemaitinti;
 • užsakovo atsakingas asmuo įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.